Oldtimer Tandem Tridem Rahmen

648,00
Oldtimer Rahmen Tandem Tridem 3er-Tandem
Bj 1910?

ZUR FOTO GALERIE

Oldtimer Rahmen Tandem Tridem 3er-Tandem
Bj 1910?

Beschreibung

Oldtimer Rahmen Tandem Tridem 3er-Tandem
Bj 1910?